სილქნეტის SIM ბარათების პირველი სტენდი სმარტის ქსელში განთავსდა. დღეიდან უკვე შესაძლებელია სილქნეტის ახალი ნომრის შეძენა სპეციალური პირობით. 

SIM ბარათის გააქტიურებისას მომხმარებელი სასურველ პაკეტსაც შეარჩევს, რომლის ჩასართავად საჭიროა მხოლოდ ინტერნეტთან წვდომა და პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი.

შეთავაზებული იქნება ორი კომბინაცია:

ერთკვირიანი პაკეტი: ულიმიტო ინტერნეტი, ულიმიტო SMS, 30 წუთიანი სასაუბრო დრო -  15₾

ერთთვიანი პაკეტი: 300 MB; 1000 SMS; 150 წუთიანი სასაუბრო - 5₾

ვებ გვერდიდან www.silknet.com/yoursim  აქტივაციის შემდეგ, აბონენტი მითითებულ ელ.ფოსტაზე მიიღებს ორდერსა და სააბონენტო ხელშეკრულებას.

პირობებზე დათანხმებისთანავე, მომხმარებელს ქსელში ჩართვის შეტყობინება ეგზავნება.

სილქნეტის მობილურ ქსელში ჩართვა ქვეყნის მასშტაბით, სმარტის ნებისმიერ მარკეტშია შესაძლებელი.