„2023 წლის მესამე კვარტალში, წინა წლის მესამე კვარტალში დაფიქსირებული მნიშვნელოვანი პოზიტიური ტენდენციების შემდეგ, დასაქმების მზარდი დინამიკა გაგრძელდა. ასევე გაიზარდა სამუშაო ძალა.2023 წლის მესამე კვარტალში დასაქმებულთა რაოდენობა 7.7 ათასით გაიზარდა და კვარტალურ ჭრილში რეკორდულ მაჩვენებელს 1 366.3 ათასსმიაღწია. ასევე რეკორდულია დასაქმების დონეც და 45.3% შეადგენს,“ - განაცხადა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე ვახტანგ ცინცაძემ.

მინისტრის მოადგილის განცხადებით, უკვე მესამე წელია საქართველოში გრძელდება მაღალი ეკონომიკური ზრდის ტენდეციები და ამ მაჩვენებლით საქართველო ლიდერია, როგორც ფართო რეგიონის ასევე ევროპის ქვეყნებს შორის ეკონომიკური ზრდის თვალსაზრისით, რაც პოზიტიურად აისახება შრომის ბაზრის ტენდეციებზე.

2023 წლის მესამე კვარტალში 29,300-ით გაიზარდა დაქირავებით დასაქმებულთა რაოდენობა, თვითდასაქმებულთა რაოდენობა შემცირებულია, რაც კიდევ ერთხელ მიანიშნებს, რომთვითდასაქმებულები დაქირავებით დასაქმებულთა რიგებში გადადიან. ჩვენ ველოდებით, რომ მომდევნო წლებშიც გაგრძელდება ეკონომიკური ზრდის ტენდეცია, რაც თავისთავად პოზიტიურად აისახება როგორც დასაქმებულთა რაოდენობის ზრდაზე, ასევე სიღარიბის შემცირებაზე,“ - განაცხადა მინისტრის მოადგილემ.