30 მაისს, სილქფესტის აქციით, მომხმარებელი ერთი თვით გაიაქტიურებს შემდეგ პაკეტებს: 

ულიმიტო ადგილობრივი წუთები და ინტერნეტი- 33 ₾

400 ადგილობრივი წუთი  - 7 ₾

5000 MB  - 7 ₾

1000 ადგილობრივი წუთი - 12 ₾

25 000 MB - 16 ₾

მსურველს შეუძლია ჩაირთოს ერთი ან რამდენიმე პირობა,  კოდით  *202# , აპლიკაციით „My Silknet” ან ვებ გვერდიდან. ასევე, აბონენტებს შესაძლებლობა აქვთ შეიძინონ ნებისმიერი პირობა სხვა ნომრისთვის, კომბინაციით  - *202#.

სილქფესტის აქციების სერიით სარგებლობენ სილქნეტის ქსელში ჩართული ფიზიკური და იურიდიული პირი მომხმარებლები.