ბოლო 50 წლის განმავლობაში მსოფლიოში სპერმის რაოდენობა განახევრდა. ეს დიდწილად საკვებში შემავალი პესტიციდებით არის გამოწვეული.

ჯორჯ მეისონის უნივერსიტეტისა და ჩრდილო-აღმოსავლეთის უნივერსიტეტის მეცნიერთა ჯგუფმა გამოაქვეყნა კვლევის შედეგები, რომელიც მიუთითებს, რომ პესტიციდების ზემოქმედება სპერმატოზოიდების შემცირებას იწვევს.

"გაცნობიერება, თუ როგორ მოქმედებენ ინსექტიციდები ადამიანებში სპერმის კონცენტრაციაზე, ძალზე მნიშვნელოვანია, თუ გავითვალისწინებთ მათ საყოველთაო გარემოს და დოკუმენტირებულ რეპროდუქციულ საფრთხეებს", - თქვა ლორენ ელისმა, ჩრდილო-აღმოსავლეთის უნივერსიტეტის დოქტორანტმა. "ინსექტიციდები საფრთხეს უქმნის საზოგადოებასა და ყველა მამაკაცს, რომელიც ექვემდებარება ამ ნივთიერებებს, ძირითადად, დაბინძურებული საკვებისა და წყლის მოხმარებით."

კვლევა, რომელიც ჟურნალში Environmental Health Perspectives გამოქვეყნდა, ამ თემაზე, 50 წლის განმავლობაში ჩატარებული 25 კვლევის სისტემატურ მიმოხილვას მოიცავს.

კერძოდ, შესწავლილი იყო ინსექტიციდების ორი ხშირად გამოყენებული კლასის, ორგანოფოსფატების და N-მეთილკარბამატების ზემოქმედების ეფექტი. თუმცა, მკვლევრებმა, ყველა კვლევაში, სპერმის კონცენტრაციის შემცირებასთან თანმიმდევრული კავშირი აღმოაჩინეს.

აშშ-ს მედიცინის ეროვნული ბიბლიოთეკის მიხედვით, ორგანული ფოსფატი პესტიციდები (OPPs) არის ქიმიკატების ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული კლასი, რომელიც ბოსტნეულზე მწერების გასაკონტროლებლად, მათი მაღალი ეფექტურობისა და მოქმედების ფართო სპექტრის გამო გამოიყენება.

POP-ის ნარჩენები გვხვდება ჩვეულებრივ საკვებში, როგორიცაა სალათის ფოთოლი და კომბოსტო.

აშშ-ს დაავადებათა კონტროლისა და პრევენციის ცენტრის მიხედვით, N-მეთილკარბამატები თანაბრად გავრცელებულია სხვადასხვა მინდვრებში, ხილისა და ბოსტნეულის კულტურებში.

სპერმის კონცენტრაცია, ან სპერმის სიმკვრივე, ეხება სპერმის რაოდენობას სპერმის მილილიტრზე და აქვს მნიშვნელოვანი გავლენა ნაყოფიერებაზე.

სპერმის რაოდენობა არის სპერმის მთლიანი რაოდენობა ნიმუშში ან ეაკულატში და შეიძლება გამოითვალოს სპერმის კონცენტრაციის გამრავლებით სპერმის მოცულობაზე.

თუმცა, სპერმის კონცენტრაცია "არის სპერმის ხარისხის მნიშვნელოვანი საზომი კაცების შედარებისთვის, რადგან ის არეგულირებს სპერმის მოცულობის ცვალებადობას", - თქვა მელისა ჯეი პერიმ, ჯორჯ მეისონის უნივერსიტეტის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის კოლეჯის დეკანმა.

"არსებობს უამრავი მტკიცებულება, რომელიც მხარს უჭერს ინსექტიციდების შემცირებულ ზემოქმედებას, განსაკუთრებით მამაკაცებს შორის, რომლებიც აპირებენ გახდნენ მშობლები და გახდნენ მამები", - დასძინა პერიმ ცალკეულ ვიდეოში, სადაც წარმოდგენილია დასკვნები.

მან ასევე აღნიშნა, რომ მკვლევრები "გაკვირვებული" იყვნენ აღმოჩენებით და პოლიტიკის შემქმნელებს მოუწოდეს, აღიარონ ინსექტიციდების ზემოქმედება, როგორც საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის პრობლემა.

ბოლო 50 წლის განმავლობაში, სპერმის რაოდენობა მთელ მსოფლიოში განახევრდა.

ჰაგაი ლევინის მიერ იერუსალიმის ებრაული უნივერსიტეტის ჰადასა ბრაუნის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სკოლის კვლევამ, რომელიც გასულ წელს გამოქვეყნდა, ასევე აჩვენა, რომ ტენდენცია აჩქარდა საუკუნის დასაწყისიდან.

ჯორჯ მეისონის უნივერსიტეტისა და ჩრდილო-აღმოსავლეთის უნივერსიტეტის მეცნიერთა ჯგუფმა გამოაქვეყნა კვლევის შედეგები, რომელიც მიუთითებს, რომ პესტიციდების ზემოქმედება სპერმატოზოიდების შემცირებას იწვევს.

"გაცნობიერება, თუ როგორ მოქმედებენ ინსექტიციდები ადამიანებში სპერმის კონცენტრაციაზე, ძალზე მნიშვნელოვანია, თუ გავითვალისწინებთ მათ საყოველთაო გარემოს და დოკუმენტირებულ რეპროდუქციულ საფრთხეებს", - თქვა ლორენ ელისმა, ჩრდილო-აღმოსავლეთის უნივერსიტეტის დოქტორანტმა. "ინსექტიციდები საფრთხეს უქმნის საზოგადოებასა და ყველა მამაკაცს, რომელიც ექვემდებარება ამ ნივთიერებებს, ძირითადად, დაბინძურებული საკვებისა და წყლის მოხმარებით."

კვლევა, რომელიც ჟურნალში Environmental Health Perspectives გამოქვეყნდა, ამ თემაზე, 50 წლის განმავლობაში ჩატარებული 25 კვლევის სისტემატურ მიმოხილვას მოიცავს.

კერძოდ, შესწავლილი იყო ინსექტიციდების ორი ხშირად გამოყენებული კლასის, ორგანოფოსფატების და N-მეთილკარბამატების ზემოქმედების ეფექტი. თუმცა, მკვლევრებმა, ყველა კვლევაში, სპერმის კონცენტრაციის შემცირებასთან თანმიმდევრული კავშირი აღმოაჩინეს.

აშშ-ს მედიცინის ეროვნული ბიბლიოთეკის მიხედვით, ორგანული ფოსფატი პესტიციდები (OPPs) არის ქიმიკატების ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული კლასი, რომელიც ბოსტნეულზე მწერების გასაკონტროლებლად, მათი მაღალი ეფექტურობისა და მოქმედების ფართო სპექტრის გამო გამოიყენება.

POP-ის ნარჩენები გვხვდება ჩვეულებრივ საკვებში, როგორიცაა სალათის ფოთოლი და კომბოსტო.

აშშ-ს დაავადებათა კონტროლისა და პრევენციის ცენტრის მიხედვით, N-მეთილკარბამატები თანაბრად გავრცელებულია სხვადასხვა მინდვრებში, ხილისა და ბოსტნეულის კულტურებში.

სპერმის კონცენტრაცია, ან სპერმის სიმკვრივე, ეხება სპერმის რაოდენობას სპერმის მილილიტრზე და აქვს მნიშვნელოვანი გავლენა ნაყოფიერებაზე.

სპერმის რაოდენობა არის სპერმის მთლიანი რაოდენობა ნიმუშში ან ეაკულატში და შეიძლება გამოითვალოს სპერმის კონცენტრაციის გამრავლებით სპერმის მოცულობაზე.

თუმცა, სპერმის კონცენტრაცია "არის სპერმის ხარისხის მნიშვნელოვანი საზომი კაცების შედარებისთვის, რადგან ის არეგულირებს სპერმის მოცულობის ცვალებადობას", - თქვა მელისა ჯეი პერიმ, ჯორჯ მეისონის უნივერსიტეტის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის კოლეჯის დეკანმა.

"არსებობს უამრავი მტკიცებულება, რომელიც მხარს უჭერს ინსექტიციდების შემცირებულ ზემოქმედებას, განსაკუთრებით მამაკაცებს შორის, რომლებიც აპირებენ გახდნენ მშობლები და გახდნენ მამები", - დასძინა პერიმ ცალკეულ ვიდეოში, სადაც წარმოდგენილია დასკვნები.

მან ასევე აღნიშნა, რომ მკვლევრები "გაკვირვებული" იყვნენ აღმოჩენებით და პოლიტიკის შემქმნელებს მოუწოდეს, აღიარონ ინსექტიციდების ზემოქმედება, როგორც საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის პრობლემა.

ბოლო 50 წლის განმავლობაში, სპერმის რაოდენობა მთელ მსოფლიოში განახევრდა.

ჰაგაი ლევინის მიერ იერუსალიმის ებრაული უნივერსიტეტის ჰადასა ბრაუნის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სკოლის კვლევამ, რომელიც გასულ წელს გამოქვეყნდა, ასევე აჩვენა, რომ ტენდენცია აჩქარდა საუკუნის დასაწყისიდან.