ათვალიერებთ საკვანძო სიტყვას

სიმდიდრე

Credit Suisse-ის ანგარიშის მიხედვით, რუსეთის მოსახლეობის ყველაზე შეძლებულ 10%-ზე ქვეყნის სიმდიდრის…

Global Wealth Report-ის (გლობალური კეთილდღეობის) ანგარიშის მიხედვით, რომელიც შვეიცარული ბანკის Credit Suisse მიერ არის ჩატარებული, რუსეთის მოსახლეობის ყველაზე შეძლებულ 10%-ზე მთელი ქვეყნის სიმდიდრის…