ათვალიერებთ საკვანძო სიტყვას

საქართველოს მთლიანი საგარეო ვალი

საქართველოს მთლიანმა საგარეო ვალმა, 2020 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით 57.3 მლრდ ლარი შეადგინა

საქართველოს მთლიანმა საგარეო ვალმა, 2020 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით 18.8 მლრდ აშშ დოლარი (57.3 მლრდ ლარი) შეადგინა, რაც ბოლო ოთხი კვარტალის მშპ-ს 111.5 პროცენტია. 2020 წლის მეორე კვარტალში…

საქართველოს მთლიანმა საგარეო ვალმა, 2019 წლის 30 სექტემბრის მდგომარეობით, 17.8 მლრდ დოლარი შეადგინა

საქართველოს მთლიანმა საგარეო ვალმა, 2019 წლის 30 სექტემბრის მდგომარეობით 17.8 მლრდ აშშ დოლარი (52.6 მლრდ ლარი) შეადგინა, რაც ბოლო ოთხი კვარტალის მშპ-ს 102.3 პროცენტია.

2018 წლის IV კვარტალში საქართველოს მთლიანი საგარეო ვალი 533.3 მლნ აშშ დოლარით გაიზარდა

საქართველოს მთლიანმა საგარეო ვალმა, 2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით 17.8 მლრდ აშშ დოლარი (47.5 მლრდ ლარი) შეადგინა, რაც 2018 წლის მშპ-ს 109.6 პროცენტია.