ათვალიერებთ საკვანძო სიტყვას

საქართველოს ეკონომიკა

ტერნესი: საქართველოს ეკონომიკა იმდენად დივერსიფიცირებულია, გერმანელ ინვესტორებს შეგვიძლია მათთვის…

„საქართველო მიმზიდველია ინვესტირებისთვის სხვადასხვა სექტორის მიმართულებით. თქვენი ქვეყნის ეკონომიკა იმდენად დივერსიფიცირებულია, რომ თითოეულ გერმანელ ინვესტორს შეგვიძლია მისთის სასურველი ნიშა…