ათვალიერებთ საკვანძო სიტყვას

საგადასახდელო ბალანსი

2019 წლის მესამე კვარტალში საგადასახდელო ბალანსმა 48.1 მილიონი ლარი შეადგინა

გასული წლის მსგავსად, 2019 წლის მესამე კვარტალში საგადასახდელო ბალანსის მიმდინარე ანგარიში პროფიციტული იყო და 16.5 მლნ აშშ დოლარი (48.1 მლნ ლარი) შეადგინა.

2018 წლის III კვარტალში საგადასახდელო ბალანსის მიმდინარე ანგარიშის სალდომ 11.9 მლნ აშშ დოლარი…

2018 წლის მესამე კვარტალში საგადასახდელო ბალანსის მიმდინარე ანგარიშის სალდო პირველად გახდა პროფიციტული და 11.9 მლნ აშშ დოლარი (30.1 მლნ ლარი) შეადგინა. მიმდინარე ანგარიშის ფორმირებაში საქონლით…

II კვარტალში, წმინდა უცხოურმა პირდაპირმა ინვესტიციებმა 677.9 მლნ ლარი შეადგინა

2018 წლის მეორე კვარტალში, წმინდა უცხოურმა პირდაპირმა ინვესტიციებმა, რომელიც მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტის დაფინანსების უმნიშვნელოვანესი წყაროა, 277.2 მლნ აშშ დოლარი (677.9 მლნ ლარი) შეადგინა, რაც…

II კვარტალში საგადასახდელო ბალანსის მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტმა 368.5 მლნ დოლარი შეადგინა

2018 წლის მეორე კვარტალში საგადასახდელო ბალანსის მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტმა 368.5 მლნ აშშ დოლარი (901.4 მლნ ლარი, მეორე კვარტალის მშპ-ს 8.9 პროცენტი) შეადგინა.