ათვალიერებთ საკვანძო სიტყვას

იჯარა

სახელმწიფო ქონების მოიჯარეებს გადაუხდელი ვალდებულებები ეპატიებათ

ბიზნესსუბიექტებს და კერძო პირებს, რომლებიც სარგებლობენ სახელმწიფო ქონების იჯარით, ქირით ან მართვის უფლებით აქვთ გადაცემული სახელმწიფო ქონება, 2020 წლის 21 მარტიდან 2021 წლის 21 მარტის ჩათვლით,…