ათვალიერებთ საკვანძო სიტყვას

დამრგვალება

2019 წლიდან 1 თეთრის სიზუსტით განხორციელების პრინციპს “დამრგვალების მეთოდი” ჩაანაცვლებს

ფასის დამრგვალების მეთოდი გამოიყენება მხოლოდ ნაღდი ფულით ანგარიშსწორებისას, უნაღდო ანგარიშსწორება განხორციელდება უცვლელად, ერთი თეთრის სიზუსტით.