ათვალიერებთ საკვანძო სიტყვას

გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტი

გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტთან არსებული სამუშაო ჯგუფი RMG-ში იმყოფებოდა

სს RMG Copper-ის და შპს RMG Gold-ის საწარმოებში გარემოსდაცვითი პროგრამის მიმდინარე და განხორციელებული გარემოსდაცვითი ღონისძიებების მონიტორინგის მიზნით სამუშაო ვიზიტით საქართველოს პარლამენტის გარემოს…