ათვალიერებთ საკვანძო სიტყვას

არასაბანკო დეპოზიტები

არასაბანკო დეპოზიტების მოცულობამ, 2021 წლის პირველი იანვრისათვის 34.63 მლრდ ლარი შეადგინა

საბანკო სექტორში განთავსებული არასაბანკო დეპოზიტების მოცულობამ 2021 წლის პირველი იანვრისათვის 34.63 მლრდ ლარი შეადგინა, რაც 1.04 მლრდ ლარით, ანუ 3.09%-ით მეტია პირველი დეკემბრისათვის არსებულ…

საბანკო სექტორში განთავსებული არასაბანკო დეპოზიტების მოცულობა 561.89 მლნ ლარით შემცირდა

საბანკო სექტორში განთავსებული არასაბანკო დეპოზიტების მოცულობამ 2020 წლის პირველი ნოემბრისათვის 32.28 მლრდ ლარი შეადგინა, რაც 561.89 მლნ ლარით, ანუ 1.71%-ით ნაკლებია პირველი ოქტომბრისათვის არსებულ…

საბანკო სექტორში განთავსებული არასაბანკო დეპოზიტების მოცულობა 1.30 მლრდ ლარით შემცირდა

საბანკო სექტორში განთავსებული არასაბანკო დეპოზიტების მოცულობამ 2020 წლის პირველი მაისისათვის 27.58 მლრდ ლარი შეადგინა, რაც 1.30 მლრდ ლარით, ანუ 4.49%-ით ნაკლებია პირველი აპრილისათვის არსებულ…

მარტში, საბანკო სექტორში განთავსებული არასაბანკო დეპოზიტების მოცულობა 2.36 მლრდ ლარით გაიზარდა

საბანკო სექტორში განთავსებული არასაბანკო დეპოზიტების მოცულობამ 2020 წლის პირველი აპრილისათვის 28.88 მლრდ ლარი შეადგინა, რაც 2.36 მლრდ ლარით, ანუ 8.89%-ით მეტია პირველი მარტისათვის არსებულ მაჩვენებელზე…

საბანკო სექტორში განთავსებული არასაბანკო დეპოზიტების მოცულობა 21.23 მილიონი ლარით შემცირდა

საბანკო სექტორში განთავსებული არასაბანკო დეპოზიტების მოცულობამ 2020 წლის პირველი იანვრისათვის 26.26 მლრდ ლარი შეადგინა, რაც 21.23 მლნ ლარით, ანუ 0.08%-ით ნაკლებია პირველი დეკემბრისათვის არსებულ…

ივლისში, საბანკო სექტორში განთავსებული არასაბანკო დეპოზიტების მოცულობა 307.18 მლნ ლარით გაიზარდა

საბანკო სექტორში განთავსებული არასაბანკო დეპოზიტების მოცულობამ 2019 წლის პირველი აგვისტოსათვის 25.00 მლრდ ლარი შეადგინა, რაც 307.18 მლნ ლარით, ანუ 1.24%-ით მეტია პირველი ივლისისათვის არსებულ…

ივნისში, საბანკო სექტორში განთავსებული არასაბანკო დეპოზიტების მოცულობა 745.87 მლნ ლარით გაიზარდა

საბანკო სექტორში განთავსებული არასაბანკო დეპოზიტების მოცულობამ 2019 წლის პირველი ივლისისათვის 24.75 მლრდ ლარი შეადგინა, რაც 745.87 მლნ ლარით, ანუ 3.11%-ით მეტია პირველი ივნისისათვის არსებულ…

აპრილში, საბანკო სექტორში განთავსებული არასაბანკო დეპოზიტების მოცულობა 14.1 მლნ ლარით გაიზარდა

საბანკო სექტორში განთავსებული არასაბანკო დეპოზიტების მოცულობამ 2019 წლის პირველი მაისისათვის 23.1 მლრდ ლარი შეადგინა, რაც 14.1 მლნ ლარით, ანუ 0.1 პროცენტით მეტია პირველი აპრილისათვის არსებულ…

მარტში, არასაბანკო დეპოზიტების მოცულობა 209.4 მლნ ლარით გაიზარდა

საბანკო სექტორში განთავსებული არასაბანკო დეპოზიტების მოცულობამ 2019 წლის პირველი აპრილისათვის 23.1 მლრდ ლარი შეადგინა, რაც 209.4 მლნ ლარით, ანუ 0.9 პროცენტით მეტია პირველი მარტისათვის არსებულ…

საბანკო სექტორში განთავსებული არასაბანკო დეპოზიტების მოცულობა 319.1 მლნ ლარით გაიზარდა

საბანკო სექტორში განთავსებული არასაბანკო დეპოზიტების მოცულობამ 2019 წლის პირველი მარტისათვის 22.9 მლრდ ლარი შეადგინა, რაც 319.1 მლნ ლარით, ანუ 1.4 პროცენტით მეტია პირველი თებერვლისათვის არსებულ…