2018 წლის დეკემბერში, სარეზერვო ფულის მაჩვენებელი 449.2 მლნ ლარით გაიზარდა

52

2018 წლის დეკემბერში წინა თვესთან შედარებით, სარეზერვო ფულის მაჩვენებელი 449.2 მლნ ლარით
(12.0 პროცენტით) გაიზარდა და საანგარიშო პერიოდის ბოლოსთვის 4.2 მლრდ ლარი შეადგინა.

საშუალო მაჩვენებლის მიხედვით, წინა თვესთან შედარებით, მონეტარული ბაზა 0.9 მლნ ლარით (0.1 პროცენტით) შემცირდა. პერიოდის ბოლოსათვის სარეზერვო ფულის წლიური ზრდის მაჩვენებელი
13.3 პროცენტს გაუტოლდა.

Comments
Loading...