2018 წლის დეკემბერში, სავალუტო აუქციონის მეშვეობით ეროვნულმა ბანკმა 65 მლნ ლარი შეისყიდა

34

2018 წლის დეკემბერში წინა თვესთან შედარებით, სავალუტო აუქციონის მეშვეობით ეროვნულმა ბანკმა ინტერვენციები შესყიდვის მიმართულებით განახორციელა (შეისყიდა 65 მლნ ლარი). შიდასამთავრობო კონვერტაციებით, საქართველოს ეროვნული ბანკის წმინდა სავალუტო გაყიდვებმა დეკემბერში 68.9 მლნ აშშ დოლარი შეადგინა.

შედეგად, აღნიშნული ოპერაციების მიხედვით წმინდა უცხოური აქტივები შემცირდა 3.9 მლნ აშშ დოლარით.

დეკემბერში მთავრობის დეპოზიტებზე არსებული სახსრები 70.6 მლნ ლარით გაიზარდა და
მისი მოცულობა პერიოდის ბოლოსთვის 777.4 მლნ ლარს გაუტოლდა.

საანგარიშო პერიოდში, განთავსდა 20.0 მლნ ლარის ნომინალური ღირებულების სადეპოზიტო სერტიფიკატები და ასევე დაიფარა 20.0 მლნ ლარის სადეპოზიტო სერტიფიკატი, ასევე დაიფარა 20.0 მლნ ლარის სადეპოზიტო სერტიფიკატი.

Comments
Loading...