სილქფესტის სადღესასწაულო შეთავაზებები გრძელდება! 

15

სილქფესტის აქცია საშუალებას მისცემს აბონენტს მინიმალურ ფასად სასურველი პირობა გაიაქტიუროს, ისარგებლოს უსწრაფესი ინტერნეტით და სასაუბრო წუთებით.

მხოლოდ 14 იანვარს, კომბინაციით *202# მომხმარებელი 30 დღით ჩაირთავს

5 GB + 100 ლოკალური წუთი – 7 ლარად;

 8 GB უსწრაფეს ინტერნეტს – 8 ლარად;

 700 ლოკალურ წუთს – 9 ლარად;

 15 GB უსწრაფეს ინტერნეტს – 10 ლარად;

 პაკეტების გააქტიურება შესაძლებელია შეუზღუდავადერთად და ცალცალკე

აქცია ხელმისაწვდომია ფიზიკური და იურიდიული პირი აბონენტებისათვის

ერთზე მეტი პაკეტის შეძენის შემთხვევაში თითოეულს შეუნარჩუნდება ინდივიდუალური ვადა

პაკეტებში შემავალი მეგაბაიტების ამოწურვისას, პაკეტის ვადის განმავლობაში ინტერნეტით სარგებლობის ტარიფი შეადგენს – 1 MB – 15 თეთრი

*წუთები არ ვრცელდება გლობალსელის და ასანეტის მიმართულებებზე.

Comments
Loading...