პენიტენციურ დაწესებულებებში მყოფ მსჯავრდებულებს, კარიერის დაგეგმვასა და პროფესიულ კონსულტაციას დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტო გაუწევს

6

დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტომ პენიტენციურ დაწესებულებებში მყოფი უვადო მსჯავრდებულებისთვის  პროფესიული კონსულტაციისა და კარიერის დაგეგმვის მიზნით ონლაინ კონსულტირება დაიწყო. ამ მომსახურებას ყოველღდღიურად, ბენეფიციარები 9 დღის განმავლობაში მიიღებენ.

აღნიშნული პროცესი არის უვადო მსჯავრდებულთა გათავისუფლებისათვის მომზადების პროგრამის დამტკიცებისთვის ერთ-ერთი პირველი ეტაპი, რომელიც ეტაპობრივად გაგრძელდება. პროექტის მიზანია უვადო მსჯავრდებულების კვალიფიკაცია ამაღლდეს  და მათი,  როგორც სამუშაო მაძიებლების დასაქმება შრომის ბაზარზე კიდევ უფრო  ხელმისაწვდომი  გახდეს.

ინიციატივა ხორციელდება სამმხრივი მემორანდუმის ფარგლებში, რომელიც დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტომ, დანაშაულის პრევენციის, არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნულმა სააგენტომ და მსჯავრდებულთა პროფესიული მომზადებისა და გადამზადების ცენტრმა მიმდინარე წლის აგვისტოში  გააფორმა.

ურთიერთშეთანხმება მსჯავრდებულების დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო პროგრამებში, ფორუმებსა და საგანმანათლებლო პროექტებში ჩართვას ითვალისწინებს. აღნიშნული სიახლე უპრეცედენტოა და მსჯავრდებულებს (როგორც პენიტენციური დაწესებულების შიგნით, ისე დაწესებულების გარეთ) შესაძლებლობას აძლევს გაიარონ პროფესიული კონსულტირება, კარიერა სწორად დაგეგმონ,  შრომის ბაზრის ტენდენციებს გაეცნონ და  მოთხოვნად პროფესიებს დაეუფლონ.

Comments
Loading...