მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის შეფასებით, საქართველოს ტერორიზმის კომპონენტში დადებითი შეფასება აქვს

36

საქართველოს ტერორიზმის შემთხვევების კომპონენტში დადებითი შეფასება აქვს. რეიტინგი მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის ოფიციალურ გვერდზე გამოქვეყნდა.

ტერორიზმის კომპონენტი აფასებს ტერორისტული აქტების სიხშირეს, კერძოდ აღნიშნულ ინდიკატორი ორი კომპონენტს განსაზღვრავს – ტერორიზმის შემთხვევებთან დაკავშირებული მსხვერპლი და ტერორისტულ აქტების რაოდენობა 5 წლის განმავლობაში, აღნიშნული მიმართულებით, საქართველოს, როგორც უსაფრთხო ქვეყანას მაღალი შეფასება აქვს და მინიჭებული აქვს 99,7.

მნიშვნელოვანია პოლიციის მიმართ მოქალაქეთა ნდობის ხარისხის გაუმჯობესება, კერძოდ ქვეყნის ქულა გაუმჯობესდა და 70,4 ქულით საქართველოს 40-ე პოზიციას იკავებს.

Comments
Loading...