კომერციული ბანკების საკრედიტო დაბანდების მოცულობა 170.2 მილიონი ლარით შემცირდა

36

კომერციული ბანკების საკრედიტო დაბანდების მოცულობა, 2019 წლის იანვარში წინა თვესთან შედარებით 170.2 მლნ ლარით (0.6 პროცენტით) შემცირდა და მიმდინარე წლის პირველი თებერვლისათვის 26.4 მლრდ ლარი შეადგინა.

ამავე პერიოდში, ეროვნული ვალუტით გაცემული სესხების მოცულობა 118.7 მლნ ლარით (1.0 პროცენტით), ხოლო უცხოური ვალუტით გაცემული სესხების მოცულობა 51.5 მლნ ლარით (0.3 პროცენტით).

რეზიდენტი იურიდიული პირებისათვის 2019 წლის იანვრის ბოლოს კომერციულ ბანკებს ეროვნული ვალუტით გაცემული ჰქონდათ 3.4 მლრდ ლარის (წინა თვესთან შედარებით 0.4 პროცენტით ნაკლები), ხოლო უცხოური ვალუტით 8.1 მლრდ ლარის (წინა თვესთან შედარებით 0.9 პროცენტით მეტი) მოცულობის სესხი/

2019 წლის იანვარის განმავლობაში 1.0 პროცენტით ანუ 265.8 მლნ ლარით შემცირდა რეზიდენტი ფიზიკური პირების დაკრედიტების მოცულობა და მიმდინარე წლის პირველი თებერვლისათვის 13.9 მლრდ ლარი შეადგინა.

მიმდინარე წლის პირველი თებერვლისათვის მთლიანი სესხების ლარიზაციის კოეფიციენტმა 42.79 პროცენტი შეადგინა. 2019 წლის პირველი იანვრის მდგომარეობასთან შედარებით მთლიანი სესხების ლარიზაცია შემცირდა 0.17 პროცენტული პუნქტით.

Comments
Loading...