ეროვნული ბანკი საპენსიო თანხებთან დაკავშირებით განცხადებას ავრცელებს

44

ეროვნული ბანკის მიერ გავრცელებული ინფორმაციის მიხედვით, 2019 წლის 1 იანვრიდან, “დაგროვებითი პენსიის შესახებ” საქართველოს კანონის შესაბამისად, დაიწყო საპენსიო შენატანების შეგროვება.

როგორც ეროვნული ბანკის მიერ გავრცელებულ განცხადებაშია აღნიშნული. ამავე კანონის მიხედვით, საპენსიო აქტივების განკარგვა და ინვესტირება უნდა განხორციელდეს შესაბამისი საინვესტიციო პოლიტიკის დოკუმენტის საფუძველზე, რომელსაც საპენსიო სააგენტოს საინვესტიციო საბჭო დაამტკიცებს.

“იმის გათვალისწინებით, რომ საბჭო ჯერ არ დაკომპლექტებულა, დღის წესრიგში დადგა უკვე აკუმულირებულ სახსრებზე სარგებლის დარიცხვის საკითხი, დამატებითი საკრედიტო რისკების აღების გარეშე.

შესაბამისად, საინვესტიციო საბჭოს დაკომპლექტებამდე, საქართველოს ეროვნული ბანკის თანხმობის საფუძველზე, საპენსიო სააგენტოს მიეცა აგრეგირებული თანხების ნომინალური მფლობელობის ისეთ ანგარიშებზე განთავსების შესაძლებლობა, რომელსაც კომერციული ბანკების მიერ განსაზღვრული საპროცენტო სარგებელი დაერიცხება.

რაც შეეხება სახელმწიფო ხაზინაში საპენსიო სააგენტოს ანგარიშებზე განთავსებულ თანხებს, ეროვნული ბანკის შეთავაზებით, საპენსიო სააგენტოს შეუძლია ყოველდღიურად მოახდინოს აღნიშნული თანხების საქართველოს ეროვნულ ბანკში გახსნილ საპენსიო სააგენტოს ანგარიშებზე გადატანა, რასაც მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთის ოდენობის საპროცენტო სარგებელი დაერიცხება.” – ნათქვამია განცხადებაში.

Comments
Loading...