ეკონომიკის სამინისტროში საგზაო უსაფრთხოების უწყებათაშორისი კომისიის სხდომა გაიმართა

57

10 სექტემბერს საქართველოს საგზაო უსაფრთხოების უწყებათაშორისი კომისიის სხდომა გაიმართა, რომლის ფარგლებშიც განხილული იქნა საგზაო უსაფრთხოების მიმართულებით ქვეყანაში არსებული მდგომარეობა, საგზაო უსაფრთხოების 2018 წლის ეროვნული სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული აქტივობების შესრულების პროგრესი და სხვა მასთან დაკავშირებული აქტუალური საკითხები. ამის შესახებ ინფორმაციას ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო ავრცელებს.

საგზაო უსაფრთხოების უწყებათაშორისი კომისია და მისი სამუშაო ჯგუფი ფუნქციონირებს საქართველოს საგზაო უსაფრთხოების ეროვნული სტრატეგიით გათვალისწინებულ ფორმატში, რაც, ძირითადად, მოიცავს საგზაო უსაფრთოხების მიმართულებით პასუხისმგებელ უწყებებს შორის კოორდინაციის განხორციელებას და ყოველწლიური სამოქმედო გეგმების შემუშავებასა და მათ შემდგომ შესრულებას.

2018 წლის სამოქმედო გეგმის ძირითადი ამოცანებია:

  • ავტომობილების ტექნიკური მდგომარეობის ხარისხის ამაღლება;
  • საგზაო მოძრაობის კონტროლის ეფექტიანობის ამაღლება;
  • საგზაო სატრანსპორტო შემთხვევების და მათი შედეგების აღრიცხვის პროცესის გაუმჯობესება;
  • საგზაო სატრანსპორტო შემთხვევის დროს დაშავებულთათვის, დროული, ადეკვატური,  მაღალი ხარისხის სასწრაფო გადაუდებელი სამედიცინო სერვისების მიწოდება;
  • სოციალური კამპანიები, რომლებიც მიმართულია საგზაო მოძრაობის მონაწილეთა ქცევის გაუმჯობესებაზე და სხვა.

საგზაო უსაფრთხოების უწყებათაშორისი კომისიის და მისი სამუშაო ჯგუფის ფუნქციონირებაში ჩართულები არიან ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო, შინაგან საქმეთა სამინისტრო, რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო, ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო, განათლებისა, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო აღნიშნული კომისიისა და სამუშაო ჯგუფის საქმიანობას უწევს კოორდინაციას.

Comments
Loading...