“ახალი საქართველოს” სოციალური მიმართულების ხელმძღვანელმა საჩივარი შეიტანა

96

"ახალი საქართველოს" სოციალური მიმართულების ხელმძღვანელმა, დღეს პარლამენტის თავმჯდომარის სახელზე საჩივარი შეიტანა.

თეონა ჭალიძემ, პარლამენტის დეპუტატების ბიუროების მიერ, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის დარღვევის შესახებ ისაუბრა.

"საქართველოს პარლამენტის 42 მაჟორიტარი დეპუტატის ბიურომ დაარღვია საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 37-ე და 40-ე მუხლები. როგორც ჩანს, ისინი კანონზე მაღლა აყენებენ თავს.

ამიტომ, პარლამენტის თავმჯდომარეს ვთხოვთ დაინტერესდეს ბიუროების მუშაობით და პარლამენტის 42 მაჟორიტარ დეპუტატს დაავალოს, რომ მათმა ბიუროებმა გასცენ საჯარო ინფორმაცია, რომელსაც 3 თვეა ვითხოვთ ,,ახალი საქართველოს“ სოციალური სამსახური. ირაკლი კობახიძეს ასევე ვთხოვთ, მიიღოს შესაბამისი ზომები ამ დარღვევის გამო. 

აღნიშნული ფაქტი და მოწოდებული ინფორმაციის შესწავლის შედეგები მიუთითებს, რომ მაჟორიტარი დეპუტატების ბიუროებში დასაქმებულთა დიდი ნაწილი არის არაკომპეტენტური.

მათი მუშაობის ხარისხზე და ეფექტურობაზე მეტყველებს მთელი წლის განმავლობაში მოქალაქეთა მიმართვიანობის სიმწირეც. ბიუროების მუშაობაზე გაწეული ხარჯი კი წელიწადში ოთხმილიონნახევარს აღწევს, რაც პირდაპირპროპორციულად ნამდვილად არ აისახება ბიუროების მუშაობაზე. მიგვაჩნია, რომ აუცილებელია ახალი სტანდარტებისა და მექანიზმების შემუშავება, რათა ბიუჯეტიდან აღნიშნული ხარჯვა იყოს მოქალაქეებისთვის შედეგიანი." – განაცხადა თეონა ჭალიძემ.

Comments
Loading...