ათვალიერებთ საკვანძო სიტყვას

უცხოელები

უცხოელების მიერ რეგისტრირებული სამეწარმეო სუბიექტების ყველაზე დიდი წილი ირანისა და თურქეთის…

მიგრაციის სამთავრობო კომისია სათაურით "საქართველოს 2019 წლის მიგრაციული პროფილი" ევროკავშირის მხარდაჭერით 2016-2019 წლებში მიმდინარე პროექტის „მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო კომისიის მდგრადი და…