ათვალიერებთ საკვანძო სიტყვას

ტელესაკომუნიკაციო კომპანიები

ტელესაკომუნიკაციო კომპანიები მთავრობას მიმართავენ: დროებითი მმართველის დაკანონება პირდაპირი ზეწოლაა…

მთავრობის ახალ საკანონმდებლო ცვლილებებს, რაც კომუნიკაციების კომისიის უფლებამოსილების გაზრდას გულისხმობს, მედიის შემდეგ, პროტესტის ტალღა სატელეკომუნიკაციო ინფრასტრუქტურის მფლობელი ავტორიზებული პირების…