ათვალიერებთ საკვანძო სიტყვას

არასაბანკო დეპოზიტები

ივლისში, საბანკო სექტორში განთავსებული არასაბანკო დეპოზიტების მოცულობა 307.18 მლნ ლარით გაიზარდა

საბანკო სექტორში განთავსებული არასაბანკო დეპოზიტების მოცულობამ 2019 წლის პირველი აგვისტოსათვის 25.00 მლრდ ლარი შეადგინა, რაც 307.18 მლნ ლარით, ანუ 1.24%-ით მეტია პირველი ივლისისათვის არსებულ…

ივნისში, საბანკო სექტორში განთავსებული არასაბანკო დეპოზიტების მოცულობა 745.87 მლნ ლარით გაიზარდა

საბანკო სექტორში განთავსებული არასაბანკო დეპოზიტების მოცულობამ 2019 წლის პირველი ივლისისათვის 24.75 მლრდ ლარი შეადგინა, რაც 745.87 მლნ ლარით, ანუ 3.11%-ით მეტია პირველი ივნისისათვის არსებულ…

აპრილში, საბანკო სექტორში განთავსებული არასაბანკო დეპოზიტების მოცულობა 14.1 მლნ ლარით გაიზარდა

საბანკო სექტორში განთავსებული არასაბანკო დეპოზიტების მოცულობამ 2019 წლის პირველი მაისისათვის 23.1 მლრდ ლარი შეადგინა, რაც 14.1 მლნ ლარით, ანუ 0.1 პროცენტით მეტია პირველი აპრილისათვის არსებულ…

მარტში, არასაბანკო დეპოზიტების მოცულობა 209.4 მლნ ლარით გაიზარდა

საბანკო სექტორში განთავსებული არასაბანკო დეპოზიტების მოცულობამ 2019 წლის პირველი აპრილისათვის 23.1 მლრდ ლარი შეადგინა, რაც 209.4 მლნ ლარით, ანუ 0.9 პროცენტით მეტია პირველი მარტისათვის არსებულ…

საბანკო სექტორში განთავსებული არასაბანკო დეპოზიტების მოცულობა 319.1 მლნ ლარით გაიზარდა

საბანკო სექტორში განთავსებული არასაბანკო დეპოზიტების მოცულობამ 2019 წლის პირველი მარტისათვის 22.9 მლრდ ლარი შეადგინა, რაც 319.1 მლნ ლარით, ანუ 1.4 პროცენტით მეტია პირველი თებერვლისათვის არსებულ…

არასაბანკო დეპოზიტების მოცულობამ 1 თებერვლისათვის 22.6 მლრდ ლარი შეადგინა

საბანკო სექტორში განთავსებული არასაბანკო დეპოზიტების მოცულობამ 2019 წლის პირველი თებერვლისათვის 22.6 მლრდ ლარი შეადგინა, რაც 450.6 მლნ ლარით, ანუ 2.0 პროცენტით ნაკლებია პირველი იანვრისათვის არსებულ…

საბანკო სექტორში განთავსებული არასაბანკო დეპოზიტების მოცულობამ 23.0 მლრდ ლარი შეადგინა

საბანკო სექტორში განთავსებული არასაბანკო დეპოზიტების მოცულობამ 2019 წლის პირველი იანვრისათვის 23.0 მლრდ ლარი შეადგინა, რაც 1.0 მლრდ ლარით, ანუ 4.7 პროცენტით მეტია პირველი დეკემბრისათვის არსებულ…

არასაბანკო დეპოზიტების მოცულობამ 2018 წლის პირველი დეკემბრისათვის 22 მილიარდი ლარი შეადგინა

საბანკო სექტორში განთავსებული არასაბანკო დეპოზიტების მოცულობამ 2018 წლის პირველი დეკემბრისათვის 22.0 მილიარდი ლარი შეადგინა, რაც 252.9 მილიონი ლარით, ანუ 1.1 პროცენტით ნაკლებია პირველი ნოემბრისათვის…

პირველი ნოემბრისათვის არასაბანკო დეპოზიტების მოცულობა 356.1 მილიონი ლარით გაიზარდა

საბანკო სექტორში განთავსებული არასაბანკო დეპოზიტების მოცულობამ 2018 წლის პირველი ნოემბრისათვის 22.2 მილიარდი ლარი შეადგინა, რაც 356.1 მილიონი ლარით, ანუ 1.6 პროცენტით მეტია პირველი ოქტომბრისათვის…

ოქტომბერში, არასაბანკო დეპოზიტების მოცულობა 252.4 მილიონი ლარით გაიზარდა

საბანკო სექტორში განთავსებული არასაბანკო დეპოზიტების მოცულობამ 2018 წლის პირველი ოქტომბრისათვის 21.9 მლრდ ლარი შეადგინა, რაც 347.3 მლნ ლარით, ანუ 1.6 პროცენტით მეტია პირველი სექტემბრისათვის არსებულ…