მამუკა ბახტაძე: საინვესტიციო პროექტების მართვის ციკლი რეფორმის უმთავრესი მახასიათებელია

მამუკა ბახტაძე: საინვესტიციო პროექტების მართვის ციკლი რეფორმის უმთავრესი მახასიათებელია

საქართველოს პარლამენტში კომიტეტების გაერთიანებულ სხდომაზე განხილვისას ფინანსთა მინისტრმა განაცხადა, რომ ნაერთი ბიუჯეტის საოპერაციო სალდო დადებითია და ვალის აღებით დეფიციტის დაფინანსება რეალურად საინვესტიციო პროექტების დაფინანსებას ხმარდება.

"სწორედ ამიტომ მნიშვნელოვანია, საინვესტიციო პროექტების მართვის ერთიანი ციკლის დანერგვა. აღნიშნული რეფორმის ფარგლებში, საინვესტიციო პროექტის დაწყებამდე განხორციელდება სათანადო კვლევა და ანალიზი, რომლის მიხედვითაც წინასწარ იქნება განსაზღვრული რა ეკონომიკური სარგებელი უნდა მიიღოს ქვეყანამ კონკრეტული პროექტის დაფინანსების შემდგომ.

მხოლოდ, ამის შემდეგ იქნება მიღებული გადაწყვეტილება კონკრეტული პროექტის დაფინანსებაზე, რაც რა თქმა უნდა, გაზრდის კაპიტალური დანახარჯების და სახელმწიფოს მიერ აღებული ვალის ეფექტურობას", - განაცხადა ფინანსთა მინისტრმა.

მისი თქმით, მომზადდა საჯარო-კერძო პარტნიორობის (PPP) მარეგულირებელი კანონმდებლობა, რაც ერთის მხრივ კერძო სექტორს შეთავაზებს ლეგალურ ჩარჩოს სახელმწიფოსთან ერთად ინვესტირებისათვის, ხოლო მეორე მხრივ რისკების ოპტიმალური გადანაწილების პირობებში უზრუნველყოფს სახელმწიფოს დაცვას შესაძლო ფისკალური რისკებიდან გამომდინარე ვალდებულებებისაგან.

"აღსანიშნავია, რომ 2016-2017 წლებში ფისკალური რისკების შეფასების და ანალიზის სრულყოფის მიზნით, მნიშვნელოვანი ღონისძიებები გატარდა. გაიზარდა ფისკალური რისკების ანალიზის დაფარვის მასშტაბი. ეს არის საკითხი, რომელშიც ჩვენ ხელშესახებ წარმატებას მივაღწიეთ, თუმცა ეს მიმართულება საჭიროებს შემდგომ სრულყოფას. ფისკალური რისკების დოკუმენტის გამოქვეყნება და ყოველწლიურად გაუმჯობესება მკვეთრად დადებითად იქნა შეფასებული საერთაშორისო სავალუტო ფონდის, მსოფლიო ბანკის და ბევრი სხვა საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტის მიერ", - განაცხადა მამუკა ბახტაძემ.

20 ივნისს თბილისში საქართველოს მთავარი კრიპტო ღონისძიება ჩატარდება

20 ივნისს თბილისში საქართველოს მთავარი კრიპტო ღონისძიება ჩატარდება

19 ივნისი, 2018

20 ივნისს თბილისში საქართველოს მთავარი კრიპტო ღონისძიება, Blockchain & Bitcoin Conference Georgia 2018, ჩატარდება. კონფერენციის მიზანია, თითოეულ მონაწილეს კომპლექსურად გააცნოს ქვეყანაში არსებული კრიპტო ინდუსტრიის ეკონომიკური და სამართლებრივი...