გერმანიამ სახელმწიფო ბიუჯეტის რეკორდულ პროფიციტს მიაღწია

გერმანიამ სახელმწიფო ბიუჯეტის რეკორდულ პროფიციტს მიაღწია

ეკონომიკის სტაბილურმა განვითარებამ გერმანიისთვის, 1990 წლიდან მოყოლებული, როდესაც ქვეყანა გაერთიანდა, 2016 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტის ყველაზე მაღალი პროფიციტი უზრუნველყო.

გასავლებზე შემოსავლების სიჭარბემ, მთლიანობაში 23,7 მილიარდი ევრო შეადგინა, რაც მოსალოდნელ მაჩვენებლებსაც კი აჭარბებს. ქვეყნის მთლიანი შიდა პროდუქტი 1,9%-ით გაიზარდა.

გერმანიის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროფიციტი უკვე მიყოლებით მესამე წელია, რაც ფიქსირდება. 2015 წელს მან 19,4 მილიარდი ევრო შეადგინა. დადებითი მაჩვენებლები ფიქსირდებოდა როგორც ფედერალურ, ასევე ადგილობრივ დონეზე. ექსპერტების პროგნოზის მიხედვით, ევროპის უმსხვილესს ეკონომიკას 2017 წელსაც შეუძლია მიაღწიოს დადებით სალდოს.

პროფიციტი განპირობებულია ისეთი ფაქტორებით, როგორიცაა ქვეყნის ეკონომიკის წარმატებული განვითარება, მოსახლეობის შემოსავლების ზრდა და აგრეთვე უმუშევრობის მაჩვენებლის შემცირება.

სტუდენტებისთვის საუკეთესო ქალაქების რეიტინგში პირველი ადგილი ლონდონმა დაიკავა

სტუდენტებისთვის საუკეთესო ქალაქების რეიტინგში პირველი ადგილი ლონდონმა დაიკავა

10 მაისი, 2018

რეიტინგის შედგენისას ანალიტიკოსებმა გაითვალისწინეს ისეთი ფაქტორები, როგორიცაა ქალაქში მსოფლიოში მოწინავე სასწავლებლების რაოდენობა, სტუდენტების საერთო რაოდენობაში უცხოელთა წილი, ტოლერანტობა, ქალაქში მუზეუმების რაოდენობა, ქალაქის...