მთავარი » ბიზნესი » უძრავი ქონების ტრანზაქციები 10 პროცენტით გაიზარდა
უძრავი ქონების ტრანზაქციები 10 პროცენტით გაიზარდა
12:19 | 8 აპრილი, 2015

უძრავი ქონების ტრანზაქციები 10 პროცენტით გაიზარდა

საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ოფიციალური მონაცემებით, 2015 წლის მარტის თვეში უძრავი ქონების სარეგისტრაციო ტრანზაქციები წინა წლის იმავე თვესთან შედარებით 10.9%-ით გაიზარდა და ქვეყნის მასშტაბით 49 025 ერთეული შეადგინა. მარტი 2011-2014 წლების იმავე თვესთან შედარებით ცალსახა ზრდით გამოირჩევა 2011 წლის მარტთან (43412ერთეული სარეგისტრაციოტრანზაქცია) შედარებით ზრდა 12.9%-ით, 2012 წლის მარტთან (36 157ერთეული სარეგისტრაციო ტრანზაქცია) შედარებით ზრდა 35.6%-ით, 2013 წლის მარტთან (38 359 ერთეული სარეგისტრაციო ტრანზაქცია) შედარებით - ზრდა 27.8%- ით და 2014 წლის მარტთან (44 206 ერთეული სარეგისტრაციო ტრანზაქცია) შედარებით-ზრდა 10.9%-ით. წინა თვესთან შედარებით სარეგისტრაციო ტრანზაქციების რაოდენობა 8.1%-ით გაიზარდა. ზრდა დაფიქსირდა როგორც პირველადი (12.6%-ით), ისე მეორადი (7.1%-ით) სარეგისტრაციო ტრანზაქციების რაოდენობაში. წინა წლის იმავე თვესთან შედარებით გაიზარდა უძრავი ქონების როგორც პირველადი (19.1%-ით), ისე მეორადი (9.2%-ით) ტრანზაქციების რაოდენობა. 2015 წლის მარტის თვეში პირველადი სარეგისტრაციო ტრანზაქციების რაოდენობამ 8883, ხოლო მეორადი სარეგისტრაციო ტრანზაქციების რაოდენობამ- 40 142 ერთეული შეადგინა. რაც შეეხება პირველად და მეორად სარეგისტრაციო ტრანზაქციებს შორის თანაფარდობას, წინა წლისიმავე თვესთან შედარებით გაიზარდა პირველადი სარეგისტრაციო ტრანზაქციების წილი: მარტში განხორციელებული სარეგისტრაციო ტრანზაქციების 81.9%- ს მეორადი, ხოლო 18.1%- ს-პირველადი სარეგისტრაციო ტრანზაქციები შეადგენდნენ (2014 წლის მარტში კი- შესაბამისად 83.1% და16.9%)