მთავარი » ბიზნესი » მარტში ბიზნეს სუბიექტების რეგისტრაცია 5,5 პროცენტით შემცირდა
მარტში ბიზნეს სუბიექტების რეგისტრაცია 5,5 პროცენტით შემცირდა
15:00 | 7 აპრილი, 2015

მარტში ბიზნეს სუბიექტების რეგისტრაცია 5,5 პროცენტით შემცირდა

მარტში რეგისტრირებული ბიზნეს სუბიექტების რაოდენობა წინა წლის ანალოგირ პერიოდთან შედარებით 5,5 პროცენტით შემცირდა, წინა თვესთან შედარებით, კი 8,1 პროცენტით გაიზარდა. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ოფიციალური მონაცემებით, 2015 წლის მარტის თვეში ქვეყანაში რეგისტრირებული ბიზნეს სუბიექტების რაოდენობამ 4 465 ერთეული შეადგინა, რომელთა შორის 96.2% სამეწარმეო სუბიექტია (ინდივიდუალური მეწარმე, სოლიდარული პასუხისმგებლობის საზოგადოება, შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება, სააქციო საზოგადოება, კომანდიტური საზოგადოება, კოოპერატივი, უცხოური სამეწარმეო იურიდიული პირის ფილიალი), ხოლო 3.8% - არასამეწარმეო სუბიექტი (არასამეწარმეო იურიდიული პირი, უცხოური არასამეწარმეო იურიდიული პირის ფი- ლიალი, საჯარო სამართლის იურიდიული პირი). 2015 წლის მარტის თვეში წინა თვესთან შედარებით გაიზარდა როგორც სამეწარმეო სუბიექტების (7.4%- ით), ისე არასამეწარმეო სუბიექტების რაოდენობა (27.8%-ით). განსხვავებული ტენდენცია დაფიქსირდა წინა წლის იმავე თვესთან შედარებით: მარტის თვეში რეგისტრირებული სამეწარმეო სუბიექტების რაოდენობა 6.1%-ით შემცირდა, ხოლო არასამეწარმეო სუბიექტების რაოდენობა 14.9%-ით გაიზარდა. მარტში ბიზნეს სუბიექტთა უმეტესობა დარეგისტრირდა ინდივიდუალური მეწარმის (2 442 ერთეული, ანუ რეგისტრირებულ ბიზნეს სუბიექტთა 54.7%) და შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების (1 690 ერთეული, ანუ რეგისტრირებულ ბიზნეს სუბიექტთა 37.8%) სახით. როგორც ჩანს, ბიზნეს სუბიექტთა 92.5% მხოლოდ აღნიშნულ სამართლებრივ სტატუსებს ანიჭებს უპირატესობას. ამავე თვეში ქვეყანაში დარეგისტრირდა: 168 არასამეწარმეო იურიდიული პირი, 150 კოოპერატივი, 9 უცხოური სამეწარმეო იურიდიული პირის ფილიალი, 4 სააქციო საზოგადოება და 2 უცხოური არასამეწარმეო იურიდიული პირის ფილიალი.