მთავარი » ბიზნესი » თბილისში "ბიზნესის პასუხისმგებლიანი ქცევის" ღონისძიება გაიმართება
თბილისში
19:29 | 27 მაისი, 2016

თბილისში "ბიზნესის პასუხისმგებლიანი ქცევის" ღონისძიება გაიმართება

დღეს 15:00 საათიდან 18:00 საათამდე, ქ. თბილისში, სასტუმროში Tbilisi Marriott გაიმართება ღონისძიება Promoting Responsible Business Conduct in Georgia. ღონისძიება ორგანიზებულია ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის (OECD) და საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს მჭიდრო თანამშრომლობით. საქართველოს მთავრობის დადგენილებით (N100; 26.02.2016წ.) დამტკიცებული "საქართველოს მცირე და საშუალო მეწარმეობის განვითარების 2016-20120 წლების სტრატეგიის" 2016-2017 წლების სამოქმედო გეგმა (მე-4 სტრატეგიული მიმართულების "ექსპორტის ხელშეწყობა და მცირე და საშუალო საწარმოთა ინტერნაციონალიზაცია" 4.5 პუნქტი) ითვალისწინებს აქტივობებს ბიზნესის პასუხისმგებლიანი ქცევის (Responsible Business Conduct - RBC) პოპულარიზაციის მიზნით. "საქართველოს მცირე და საშუალო მეწარმეობის განვითარების 2016-20120 წლების სტრატეგიის" თანახმად, ბიზნესის პასუხისმგებლიანი ქცევის (RBC) პრინციპებთან დაკავშირებით ცნობიერების ამაღლება მნიშვნელოვანია როგორც კომპანიების მდგრადი განვითარებისთვის, ასევე უცხოური ინვესტიციების მოზიდვის და საერთაშორისო სავაჭრო ურთიერთობების დამყარების თვალსაზრისით. ამ მიზნით მნიშვნელოვანია OECD-თან თანამშრომლობა, რომელსაც შემუშავებული აქვს კომპანიებში RBC-ს დანერგვის გაიდლაინები. აღნიშნულიდან გამომდინარე, დაგეგმილი ღონისძიების მიზანია ბიზნესის პასუხისმგებლიანი ქცევის პრინციპებთან დაკავშირებით (RBC) ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის (OECD) სახელმძღვანელო პრინციპებთან (OECD Guidelines) დაკავშირებით ცნობიერების ამაღლება. ღონისძიებაზე ასევე განხილული იქნება OECD-ის 2016 წლის განახლებული ანგარიში Responsible Business Conduct in Georgia, რომლის პრეზენტაციის შემდეგ დაგეგმილია დისკუსია აღნიშნულ ანგარიშში საქართველოსთან მიმართებით წარმოდგენილ ინფორმაციასთან დაკავშირებით.