მთავარი » ეკონომიკა » ფინანსთა სამინისტროში აუდიტის საბჭოს სხდომა გაიმართა
ფინანსთა სამინისტროში აუდიტის საბჭოს სხდომა გაიმართა
18:48 | 26 აპრილი, 2016

ფინანსთა სამინისტროში აუდიტის საბჭოს სხდომა გაიმართა

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროში, ფინანსთა მინისტრის, ნოდარ ხადურის ხელმძღვანელობით, აუდიტის საბჭოს მორიგი სხდომა გაიმართა, რომელზეც შიდა აუდიტის დეპარტამენტის წარმომადგენლებმა საბჭოს წევრებს მიაწოდეს ინფორმაცია დეპარტამენტის მიერ 2015 წელს გაწეული საქმიანობის შედეგების, ასევე, მიმდინარე წელს განხორციელებული ღონისძიებების შესახებ.
საბჭოს წევრებმა დადებითი შეფასება მისცეს სამინისტროს შიდა აუდიტის დეპარტამენტის დებულებაში დაგეგმილ ცვლილებებს, რომლის აუცილებლობაც გასული წლის ბოლოს, "სახელმწიფო შიდა ფინანსური კონტროლის შესახებ" საქართველოს კანონში განხორციელებულმა ცვლილებებმა განაპირობა. შეხვედრაზე განიხილეს შიდა აუდიტის დეპარტამენტის მიერ გაწეული რეკომენდაციები და მათი მონიტორინგის შედეგები. საქართველოს ფინანსთა მინისტრის სათათბირო ორგანო - აუდიტის საბჭო წარმოადგენს ფინანსთა მინისტრის მუდმივმოქმედ სათათბირო ორგანოს, რომელიც შედგება ხუთი წევრისაგან (მათგან სამი მოწვეული წევრია) და თავისი წინადადებებითა და რეკომენდაციებით, ეხმარება მინისტრს ორგანიზაციის შიდა ფინანსური კონტროლის სისტემის დამკვიდრებასა და ფუნქციონირების შეფასებაში.