ტურისტების ვიზიტების უმრავლესობა თბილისსა და აჭარაში განხორციელდა

86

უცხო ქვეყნიდან ვიზიტების უმრავლესობა განხორციელდა თბილისსა და აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში, შესაბამისად, 846.2 ათასი და 446.0 ათასი ვიზიტი.

სურათზე მოცემული დიაგრამა ასახავს ვიზიტების რაოდენობის პროცენტულ განაწილებას მონახულებული რეგიონების მიხედვით.

Comments
Loading...