სექტემბერში, წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით, საქონლის იმპორტი 4.0%-ით გაიზარდა

6

2019 წლის სექტემბერში, საქონლის იმპორტი 4.0 პროცენტით გაიზარდა წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით.

რეგიონის ქვეყნებიდან მატების მაღალი ტემპით გამოირჩეოდა რუსეთიდან და სომხეთიდან იმპორტი, ხოლო აზერბაიჯანიდან და უკრაინიდან იმპორტი თითქმის არ შეცვლილა. თურქეთიდან იმპორტი მნიშვნელოვნად გაიზარდა.

ევროკავშირის ქვეყნებიდანაც იმპორტის კლება დაფიქსირდა, რაც ძირითადად ავსტრიიდან და საფრანგეთიდან იმპორტის კლებას უკავშირდება. აღსანიშნავია, რომ რეგიონის ქვეყნებიდან იმპორტის მატებას თან დაერთო ცალკეული ქვეყნებიდან იმპორტის ზრდა.

მოიმატა იმპორტმა აშშ-დან და ჩინეთიდან. საპირისპიროდ, შემცირებულია ბრაზილიიდან იმპორტი სპილენძის მადნებისა და კონცენტრატების გავლენით, რომლის უმეტესი ნაწილი რეექსპორტისთვის არის განკუთვნილი.

2019 წლის სექტემბერს მდგომარეობით ძირითადი იმპორტიორი ქვეყნებია: თურქეთი, რუსეთი, ჩინეთი, აშშ, გერმანია, აზერბაიჯანი და სომხეთი.

ჯამურად, 7 ძირითად სავაჭრო პარტნიორზე მთლიანი იმპორტის 59 პროცენტი მოდის. წინა წელთან შედარებით ქვეყნების მიხედვით იმპორტი უფრო ნაკლებად დივერსიფიცირებულია.

Comments
Loading...