მოსახლეობა სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს სერვისებს ერთიანი ელექტრონული პორტალით მიიღებს

11

სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს სერვისების მოსახლეობისთვის კიდევ უფრო გასამარტივებლად 2019-2020 წლებში ერთიანი ელექტრონული პორტალი დაინერგება, – ამის შესახებ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მიერ პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტზე წარდგენილ პრეზენტაციაში იყო აღნიშნული.

პორტალი მომხმარებელს საშუალებას მისცემს, რიგ შემთხვევებში სახლიდან გაუსვლელად მიიღოს დისტანციური მომსახურება, კერძოდ: პორტალის ჩაშვებით საგრძნობლად მარტივდება პრივატიზების პროცედურები, მათ შორის შეიქმნება როგორც უძრავი და მოძრავი ქონების მონაცემთა ბაზა, ასევე სახელმწიფო საწარმოთა მონაცემთა ერთიანი რეესტრი, რომელიც განთავსდება ერთიან ციფრულ პლატფორმაზე და იქნება მაქსიმალურად მომხმარებელზე მორგებული.

ამასთან, ახალი პროგრამული უზრუნველყოფა ასევე მნიშვნელოვნად ამარტივებს მონიტორინგს დაქვემდებარებული ხელშეკრულების ადმინისტრირებას, რაც დადებითად აისახება სააგენტოს შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულის მუშაობის ეფექტიანობაზე.

„საბოლოო ჯამში პრივატიზების პროცედურები გახდება კიდევ უფრო გამჭვირვალე და მოქნილი, ხოლო გადაწყვეტილების მიღების პერიოდი საგრძნობლად შემცირდება, რაც დადებითად აისახება როგორც ჩვენს მომხმარებელზე, ასევე ქვეყნის ეკონომიკურ პროცესებზე.

Comments
Loading...