კუბის ახალი კონსტიტუციის თანახმად, პრეზიდენტი მთავრობის მეთაურის უფლებამოსილებასაც შეითავსებს

89

კუბის ახალი კონსტიტუციის თანახმად, ქვეყნის პრეზიდენტისა და მთავრობის მეთაურის უფლებამოსილებები გაერთიანდება, აგრეთვე მის უფლებამოსილებაში შევა საბაზრო ეკონომიკისა და კერძო საკუთრების გაგებები. ამის შესახებ კუბის კომუნისტური პარტიის გაზეთი Granma იუწყება.

ამიერიდან, პრეზიდენტი ქვეყნის მთავრობის მეთაურიც იქნება, მას პარლამენტი 5 წლის ვადით დანიშნავს, ზედიზედ არაუმეტეს 2-წლიანი ვადით. პრემიერმინისტრი კი მინისტრთა საბჭოს – ქვეყნის აღმასრულებელი ხელისუფლების უმაღლეს ორგანოს ჩაუდგება სათავეში.

ახალ დოკუმენტში იქნება პუნქტი, რომელიც აღიარებს თავისუფალ ვაჭრობასა და საკუთრების ახალ ფორმებს, მათ შორის კერძო საკუთრებების.

Comments
Loading...